ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo MaxisAktuálně

XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí
Termín: 4. a 5. listopadu 2016
Místo konání: Praha, Kongresové centrum hotelu Angelo

Výbor České flebologcké společnosti ČLS JEP se smutkem oznamuje, že zemřel jeho mnohaletý člen a čestný člen společnosti prim. MUDr. Georgios Karadzos.
Nekrolog

Hotel Angelo

Pozvánka
Registrace
Ubytování
Pokyny pro přípravu abstraktů
Program - připravuje se

Organizační sekretariát:
Monika Šenderová
Congress Business Travel spol. s r. o.
Lidická 43/66
150 00 Praha 5

Tel: +420 224 942 575
Mobil: +420 723 035 367
Fax: +420 224 942 550
E-mail: senderova@cbttravel.cz