ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Aktuálně

46. Flebologické dny také on-line


Zoom Meeting: https://cuni-cz.zoom.us/j/99481767071
Meeting ID: 994 8176 7071

46. Flebologické dny s mezinárodní účastí


Ústav Anatomie 2.lékařské fakulty Praha
ve dnech 12. - 13. listopadu 2021Vážení členové ČFLS a společností sesterských,

dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem výboru ČFLS a výboru naší Endovenózní sekce. Všichni společně s Vámi doufáme, že letošní Flebologické dny se ukuteční tradiční prezenční formou, pokud současné rozvolňování opět vše nepokazí. Ale především díky vakcinaci je výchozí situace zcela jiná.

Tradiční formu setkání podpořila většina členů výboru, vedení sekce i poradní hlasy členů revizní komise. O organizátorech konference bylo předem rozhodnuto - prof. David Kachlík, přednosta ústavu anatomie II. LF UK a jeho blízký klinický spolupracovník dr. Lukáš Hnátek, předseda Endovenózní sekce ČFLS jen lehce oživili a vynikajícím způsobem doplnili program, který byl původně připraven pro minulý rok. Jejich pozvání uveřejníme v následujících dnech. Spolupořadatelem letošní akce bude II. lékařská fakulta UK, která rovněž poskytně celé akci bezplatně prostory anatomického ústavu. Děkan II. LF UK bude požádán o záštitu naší akce. Výbor ČFLS si spolupořadatelství i poskytnutí prostor pro 46. Flebologické dny ze strany 2. LF UK velmi váží.

Pročtěte si pečlivě předběžný program letošní konference a Ti z Vás, kteří opravdu rozumíte moderní flebologii ihned poznáte, že jeho úroveň vysoce přesahuje český prostor.

Těším se na Vás

prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Pozvánka prezidentů kongresu


Vážené kolegyně, kolegové a všichni příznivci české flebologie,

první roky nového desetiletí se nesmazatelně zapsaly do kroniky lidstva v globálním měřítku. Tato mimořádná situace se dotkla nás všech. Nicméně se zdá, že již postupně nabíháme do starých dobrých kolejí, které jsou však trochu jiné. I letošní flebologické dny, jak se zdá budou těmi starými dobrými flebologickými dny, ale prosto budou v něčem nové.

V rámci organizace letošního ročníku se po staru vracíme do dvoudenního uspořádání. Co bude nové, ale ne též absolutně, je snaha co nejtěsnějšího propojení tohoto multidisciplinárního oboru s akademickou půdou. O čemž svědčí již vlastní místo konání.

Na to, že flebologie je komplexní, multioborovou společností bychom rádi poukázali pestrou škálou vyzvaných přednášejících, jejichž specializace se do flebologie promítají, a to nejen v rámci klinických oborů, ale též oborů preklinických, čistě teoretických a paraklinických.

Moderní doba vyžaduje moderní přístup. A proto i my jsme se rozhodli umožnit sdílení letošních flebologických dnů do kyberprostoru. Takže po staru, jste všichni co nejsrdečněji zváni na osobní setkání v prostorách budovy Teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a po novu se s námi budete moci spojit elektronicky z pohodlí svých domovů, pracoven, chat, jachet a podobně.

Na setkání s vámi se již velmi těšíme.

Lukáš HnátekMilé kolegyně a kolegové,

rok se sešel s rokem a je naší milou povinností pozvat vás na další ročník setkání českých flebologů. Letos bychom chtěli naše setkání pojmout nově a netradičně. V čem tedy tkví novinky a na co můžete těšit?

Zaprvé se vracíme se ke dvoudennímu programu, rozdělenému na část více flebologickou a část více dermatologickou, nicméně s propojením obou oborů po oba dny.

Zadruhé jsme ke každému tématu přizvali odborníky z blízkých oborů, abychom vám dopřáli jiný pohled na jinak poměrně dobře známou problematiku.

Zatřetí jsme jako nosnou část setkání na oba dny vtělili do programu praktickou část (workshopy).

A začtvrté se bude celé setkání konat v nových prostorách, v budově Teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (lidově zvané Žížala) na Plzeňské ulici, na půdě Ústavu anatomie a zároveň sdíleně po síti.

A nakonec vše proběhne v návaznosti na slavností otevření Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. lékařské fakulty UK.

Naší snahou je zprostředkovat pohled na flebologická témata včelíma očima, tedy složeným pohledem nejen flebologa a dermatologa, ale také patologa, infektologa, angiologa, chirurga a anatoma. Věříme, že vám naše letošní setkání přinese jak nové odborné znalosti, tak opět po roce vzdáleného pořádání konferencí a kongresů také společenský zážitek z osobního setkání a výměny názorů.

David Kachlík


Program 46. Flebologických dnů


Letenský zámeček, 12.11. – Evening banquet

Organizační poznámky


a) Účast včetně společenské akce je pro členy České flebologické společnosti bezplatná

b) Nečlenové 500,- Kč, společenská akce 200,- Kč (úhrada při registraci)

c) Firemní účast na info@phlebomedica.cz

Zpráva Vice-prezidenta International Union of Phlebology (UIP) o 45. Flebologických dnech České flebologické společnostiSergio Gianesini, UIP vice-prezident pro Severní Evropu, Severní Afriku a Blízký východ: Zpráva o 45. Flebologických dnech České flebologické společnosti.

Sponzoři tohoto webu

Logo Medi Logo Maxis

Logo iMSLogo simLa6

Logo Servier Logo Theraclion


Logo Elcat